Tây Ninh: Vận động 700 triệu đồng ủng hộ lực lượng chống dịch COVID-19

Tiếp nhận kinh phí ủng hộ do Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Li Việt Nam trao. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tiếp nhận kinh phí ủng hộ do Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Li Việt Nam trao. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tiếp nhận kinh phí ủng hộ do Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Li Việt Nam trao. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top