Tây Ninh: Tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV cho cán bộ Công đoàn

LĐLĐ huyện Tân Biên, Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các cán bộ Công đoàn. Ảnh: CĐTN
LĐLĐ huyện Tân Biên, Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các cán bộ Công đoàn. Ảnh: CĐTN
LĐLĐ huyện Tân Biên, Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các cán bộ Công đoàn. Ảnh: CĐTN
Lên top