Tây Ninh: Trao tặng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao tặng quà chúc mừng gia đình chị Na.
Ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao tặng quà chúc mừng gia đình chị Na.
Ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao tặng quà chúc mừng gia đình chị Na.
Lên top