Tây Ninh: Trao tặng 3.223 phần quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động

Ban Chấp hành Công đoàn công ty trao tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân, lao động công ty. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Ban Chấp hành Công đoàn công ty trao tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân, lao động công ty. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Ban Chấp hành Công đoàn công ty trao tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân, lao động công ty. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top