Tây Ninh: Trao 50 phần quà cho công nhân lao động nghèo

Lãnh đạo Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh trao quà cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh trao quà cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh trao quà cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Lên top