Tây Ninh: Tổ chức "Siêu thị 0 đồng và bán hàng ưu đãi cho người lao động"

Công nhân lao động mua hàng với giá ưu đãi tại Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Công nhân lao động mua hàng với giá ưu đãi tại Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Công nhân lao động mua hàng với giá ưu đãi tại Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top