Tây Ninh: Thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiết mục dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Huệ - Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh. Ảnh Quốc Tiến
Tiết mục dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Huệ - Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh. Ảnh Quốc Tiến
Tiết mục dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Huệ - Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh. Ảnh Quốc Tiến
Lên top