Tây Ninh: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top