Tây Ninh: Tập huấn lực lượng CNLĐ nòng cốt tại các doanh nghiệp

Hướng dẫn lực lượng nòng cốt trong công nhân lao động kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong quá trình làm việc. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Hướng dẫn lực lượng nòng cốt trong công nhân lao động kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong quá trình làm việc. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Hướng dẫn lực lượng nòng cốt trong công nhân lao động kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong quá trình làm việc. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top