Tây Ninh: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020

Đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh Quốc Tiến
Đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh Quốc Tiến
Đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh Quốc Tiến
Lên top