Tây Ninh: Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top