Tây Ninh: Tặng quà cho các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn

Tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top