Tây Ninh: Sáng kiến tiết kiệm sức lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao

Anh Lê Tấn Đạt, tác giả sáng kiến “Tời cuốn và thu hồi dây cáp”. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Anh Lê Tấn Đạt, tác giả sáng kiến “Tời cuốn và thu hồi dây cáp”. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Anh Lê Tấn Đạt, tác giả sáng kiến “Tời cuốn và thu hồi dây cáp”. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top