Tây Ninh: Người lao động thi cắm hoa chào mừng kỷ niệm ngày 20.10

Trao thưởng cho các đội đạt giải. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Trao thưởng cho các đội đạt giải. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Trao thưởng cho các đội đạt giải. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top