Tây Ninh: Kiểm tra thực hiện công tác về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Trảng Bàng. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Trảng Bàng. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Trảng Bàng. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top