Tây Ninh: Kiểm tra thực hiện công tác về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top