Tây Ninh: Khối thi đua các LĐLĐ đẩy mạnh chăm lo cho người lao động

Ông Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ông Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ông Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Lên top