Tây Ninh: Hướng dẫn CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezon phòng dịch COVID-19

Hưởng ứng “Tuần lễ ra quân” cài đặt ứng dụng Bluezon. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Hưởng ứng “Tuần lễ ra quân” cài đặt ứng dụng Bluezon. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Hưởng ứng “Tuần lễ ra quân” cài đặt ứng dụng Bluezon. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top