Tây Ninh: Hướng dẫn chăm sóc trẻ em và Luật Giao thông đường bộ cho NLĐ

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn chuyên đề. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn chuyên đề. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn chuyên đề. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top