Tây Ninh: Công đoàn cơ sở khám bệnh, tặng thuốc cho gia đình khó khăn

Công đoàn cơ sở khám bệnh, tặng thuốc cho gia đình khó khăn. Ảnh: Quốc Tiến
Công đoàn cơ sở khám bệnh, tặng thuốc cho gia đình khó khăn. Ảnh: Quốc Tiến
Công đoàn cơ sở khám bệnh, tặng thuốc cho gia đình khó khăn. Ảnh: Quốc Tiến
Lên top