Tây Ninh: CĐCS trao tặng 50 phần quà Tết cho người dân nghèo vùng biên giới

CĐCS Cty Pou Hung VN trao tặng quà Tết cho người dân nghèo vùng biên giới. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
CĐCS Cty Pou Hung VN trao tặng quà Tết cho người dân nghèo vùng biên giới. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
CĐCS Cty Pou Hung VN trao tặng quà Tết cho người dân nghèo vùng biên giới. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top