Tây Ninh: CĐCS tặng quà cho 1.250 nữ đoàn viên nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Nữ đoàn viên, công nhân, lao động công ty được Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty  TNHH Dệt sợi Continental trao tặng quà. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Nữ đoàn viên, công nhân, lao động công ty được Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty TNHH Dệt sợi Continental trao tặng quà. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Nữ đoàn viên, công nhân, lao động công ty được Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty TNHH Dệt sợi Continental trao tặng quà. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top