Tây Ninh: CĐCS khen thưởng và trao tặng quà Tết cho NLĐ

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top