Tây Ninh: Cấp đổi mới CCCD có gắn chip cho công nhân lao động

Đông đảo CNLĐ công ty tham gia việc cấp đổi mới CCCD có gắn chip. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đông đảo CNLĐ công ty tham gia việc cấp đổi mới CCCD có gắn chip. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đông đảo CNLĐ công ty tham gia việc cấp đổi mới CCCD có gắn chip. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top