Tây Ninh: Các cấp Công đoàn thăm, tặng quà 55.655 NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - trao Cờ thi đua UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Quốc Tiến
Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - trao Cờ thi đua UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Quốc Tiến
Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - trao Cờ thi đua UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Quốc Tiến
Lên top