Tây Ninh: Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ

Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh (ngoài bìa bên phải ảnh) chụp ảnh lưu niệm cùng 2 thí sinh đạt giải cao Nét đẹp công đoàn và Người lao động năm 2020. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh (ngoài bìa bên phải ảnh) chụp ảnh lưu niệm cùng 2 thí sinh đạt giải cao Nét đẹp công đoàn và Người lao động năm 2020. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh (ngoài bìa bên phải ảnh) chụp ảnh lưu niệm cùng 2 thí sinh đạt giải cao Nét đẹp công đoàn và Người lao động năm 2020. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top