Tây Ninh: Biểu dương 85 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành giáo dục

Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top