Tây Ninh: 90% NLĐ đã trở lại làm việc sau Tết và nghiêm túc phòng dịch

NLĐ khi trở lại làm việc sau Tết đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào nhà máy. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
NLĐ khi trở lại làm việc sau Tết đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào nhà máy. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
NLĐ khi trở lại làm việc sau Tết đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào nhà máy. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top