Tây Ninh: 200 giải thưởng dành tặng công nhân dịp Tất niên

Ban Giám đốc công ty trao giải thưởng đặc biệt cho công nhân tham gia rút thăm trúng thưởng.
Ban Giám đốc công ty trao giải thưởng đặc biệt cho công nhân tham gia rút thăm trúng thưởng.
Ban Giám đốc công ty trao giải thưởng đặc biệt cho công nhân tham gia rút thăm trúng thưởng.
Lên top