Tây Nguyên “khát” nhân công hái cà phê

Các tỉnh ở Tây Nguyên đang thiếu hụt nguồn nhân công thu hái cà phê. 
Ảnh: Phan Tuấn
Các tỉnh ở Tây Nguyên đang thiếu hụt nguồn nhân công thu hái cà phê. Ảnh: Phan Tuấn
Các tỉnh ở Tây Nguyên đang thiếu hụt nguồn nhân công thu hái cà phê. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top