Tây Nguyên: Khan hiếm “nhân tài” ngành y tế

Việc thiếu bác sĩ tay nghề giỏi khiến người dân có xu hướng lựa chọn những bệnh viện ở các thành phố lớn để chữa trị. Ảnh: H.L
Việc thiếu bác sĩ tay nghề giỏi khiến người dân có xu hướng lựa chọn những bệnh viện ở các thành phố lớn để chữa trị. Ảnh: H.L
Việc thiếu bác sĩ tay nghề giỏi khiến người dân có xu hướng lựa chọn những bệnh viện ở các thành phố lớn để chữa trị. Ảnh: H.L
Lên top