Chuyện lạ ở một số doanh nghiệp tại Bình Dương:

Tẩy chay lao động Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh!