Chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020:

Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết

“Tết Sum vầy” được CNLĐ mong đợi mỗi khi Tết đến Xuân về, nhất là ở các doanh nghiệp. Ảnh: TEA
“Tết Sum vầy” được CNLĐ mong đợi mỗi khi Tết đến Xuân về, nhất là ở các doanh nghiệp. Ảnh: TEA
“Tết Sum vầy” được CNLĐ mong đợi mỗi khi Tết đến Xuân về, nhất là ở các doanh nghiệp. Ảnh: TEA
Lên top