ĐẠI HỘI XIV (NHIỆM KỲ 2018 - 2023) CÔNG ĐOÀN TỈNH VĨNH PHÚC:

Tập trung vào các vấn đề có tính đột phá

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIV CĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIV CĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIV CĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top