Tập trung tuyên truyền bình đẳng giới hướng tới đối tượng là nam giới

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ hướng tới đối tượng là nam giới (ảnh minh họa). Ảnh: Kiều Vũ
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ hướng tới đối tượng là nam giới (ảnh minh họa). Ảnh: Kiều Vũ
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ hướng tới đối tượng là nam giới (ảnh minh họa). Ảnh: Kiều Vũ
Lên top