Tập trung tư vấn, tháo gỡ những vướng mắc của người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai thăm hỏi, trao đổi về tình hình việc làm và đời sống công nhân lao động. Ảnh: Công đoàn Gia Lai
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai thăm hỏi, trao đổi về tình hình việc làm và đời sống công nhân lao động. Ảnh: Công đoàn Gia Lai
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai thăm hỏi, trao đổi về tình hình việc làm và đời sống công nhân lao động. Ảnh: Công đoàn Gia Lai
Lên top