Tập trung triển khai chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Ban giám đốc và Ban chấp hành CĐCS Công ty CP Taekwang Vina thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Ban giám đốc và Ban chấp hành CĐCS Công ty CP Taekwang Vina thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Ban giám đốc và Ban chấp hành CĐCS Công ty CP Taekwang Vina thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top