LĐLĐ TP. Huế (Thừa Thiên - Huế):

Tập trung thực hiện chăm lo, đại diện cho đoàn viên, người lao động

Các thành viên chủ trì hội nghị. Ảnh: PĐ.
Các thành viên chủ trì hội nghị. Ảnh: PĐ.
Các thành viên chủ trì hội nghị. Ảnh: PĐ.
Lên top