Tập trung quyết liệt trong công tác thu nợ BHXH

Để phát triển đối tượng tham gia BHXH, cơ quan BHXH sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: T.E.A
Để phát triển đối tượng tham gia BHXH, cơ quan BHXH sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: T.E.A
Để phát triển đối tượng tham gia BHXH, cơ quan BHXH sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: T.E.A
Lên top