Tập trung phòng, chống dịch và vận động đoàn viên tham gia bầu cử

Tổ kiểm tra, giám sát phòng, chống COVID-19 trên địa bàn các KCN tỉnh Bắc Giang khẩn trương truy vết tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên. Ảnh: B.Liên
Tổ kiểm tra, giám sát phòng, chống COVID-19 trên địa bàn các KCN tỉnh Bắc Giang khẩn trương truy vết tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên. Ảnh: B.Liên
Tổ kiểm tra, giám sát phòng, chống COVID-19 trên địa bàn các KCN tỉnh Bắc Giang khẩn trương truy vết tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên. Ảnh: B.Liên
Lên top