HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 27 (KHÓA XI):

Tập trung phát triển nguồn lợi ích, đưa lợi ích đến đoàn viên, người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top