Tập trung nguồn lực lo cho người lao động bị mất việc

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - trao gạo hỗ trợ công nhân KCN Suối Dầu trong thời gian bị mất việc làm do dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - trao gạo hỗ trợ công nhân KCN Suối Dầu trong thời gian bị mất việc làm do dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - trao gạo hỗ trợ công nhân KCN Suối Dầu trong thời gian bị mất việc làm do dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Lên top