Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình phòng dịch bệnh virus COVID-19 tại các CĐCS. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình phòng dịch bệnh virus COVID-19 tại các CĐCS. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình phòng dịch bệnh virus COVID-19 tại các CĐCS. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top