Tập trung nguồn lực chăm lo cho người lao động trong "Tháng Công nhân"

Công đoàn cùng lãnh đạo EVNHCMC thăm hỏi, tặng quà công nhân trực đảm bảo điện phục vụ các phiên họp trực tuyến của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh Công đoàn EVNHCMC cung cấp.
Công đoàn cùng lãnh đạo EVNHCMC thăm hỏi, tặng quà công nhân trực đảm bảo điện phục vụ các phiên họp trực tuyến của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh Công đoàn EVNHCMC cung cấp.
Công đoàn cùng lãnh đạo EVNHCMC thăm hỏi, tặng quà công nhân trực đảm bảo điện phục vụ các phiên họp trực tuyến của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh Công đoàn EVNHCMC cung cấp.
Lên top