Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội:

Tập trung nâng cao năng lực của cán bộ

Cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm xã hội. Ảnh: V.L
Cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm xã hội. Ảnh: V.L
Cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm xã hội. Ảnh: V.L
Lên top