Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực

LĐLĐ quận trao đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong hoạt động CĐ năm 2019.
LĐLĐ quận trao đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong hoạt động CĐ năm 2019.
LĐLĐ quận trao đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong hoạt động CĐ năm 2019.
Lên top