Tập trung nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở

Qua giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề nghị LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà nhận định tình hình trong năm 2021 để triển khai hoạt động hướng về cơ sở. Ảnh: P.Linh
Qua giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề nghị LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà nhận định tình hình trong năm 2021 để triển khai hoạt động hướng về cơ sở. Ảnh: P.Linh
Qua giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề nghị LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà nhận định tình hình trong năm 2021 để triển khai hoạt động hướng về cơ sở. Ảnh: P.Linh
Lên top