Tập trung nắm bắt tình hình người lao động tại Công ty SEI và MOLEX

Chiều 9.7, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ cho người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam. Ảnh: Mai Quý
Chiều 9.7, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ cho người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam. Ảnh: Mai Quý
Chiều 9.7, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ cho người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam. Ảnh: Mai Quý
Lên top