Tập trung hoàn thành chi trả hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng trong tháng 6

Chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Anh Thư
Chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Anh Thư
Chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Anh Thư
Lên top