Dự thảo lần thứ 12, Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

“Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi của người lao động; tích cực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Lên top